Czy warto organizować szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników?

W dekalogu dobrego pracodawcy znajdziemy nie tylko fajną atmosferę, przyzwoite zarobki, możliwości rozwoju, owocowe czwartki, ale także szereg szkoleń zwiększających kompetencje załogi. Szkolenia dotyczyć mogą nie tylko ich kompetencji zawodowych, ale i być z zakresu bezpieczeństwa w pracy, w tym szkoleń przeciwpożarowych.

Szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników

Pożar to jedno z tych zagrożeń, które może pojawić się prawie w każdym zawodzie i pozbawić firmę narzędzi czy owoców pracy załogi. Niekontrolowany ogień pojawia się znienacka, więc mało jest czasu na odpowiednią reakcję, a i wcale nie tak wiele osób wie, co w takiej sytuacji zrobić.

O istnieniu gaśnicy pewnie wie każdy pracownik, tylko jak wiele osób będzie w stanie jej użyć? Czy na pewno wszyscy wiedzą, gdzie gaśnica znajduje się w firmie, sklepie czy biurze? A co z ewentualną ewakuacją? Jak się zachować i gdzie się kierować?

Szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników to niezbędna wiedza teoretyczna i praktyczna, która pozwoli na odpowiednią reakcję w razie pojawienia się niebezpieczeństwa. Wiedza, która przyda się zawsze i wszędzie.

Szkolenie przeciwpożarowe w teorii

Podstawą wielu kursów i szkoleń jest teoria, która zapewni niezbędną wiedzę w zakresie przepisów czy zasad działania. Nie inaczej jest w przypadku szkolenia przeciwpożarowego. Tutaj również ta teoria jest niezbędna i niezwykle cenna dla uczestników szkolenia. 

Wśród wiedzy teoretycznej, uczestnicy szkolenia przeciwpożarowego zdobędą wiedzę dotycząca przepisów pożarowych w naszym kraju, wyposażenia obiektów w niezbędny sprzęt, oznaczeń ewakuacyjnych, dróg ucieczki oraz sposobów alarmowania.

Szkolenie przeciwpożarowe w praktyce

Teoria w szkoleniu przeciwpożarowym jest niezwykle ważna i to ona jest podstawą działania i reagowania. Żeby jednak zdobyć kompleksową wiedzę, należy ją podeprzeć odpowiednią praktyką. Czego można nauczyć się na takim kursie?

Podstawowym elementem będzie skuteczna obsługa gaśnicy przeciwpożarowej, najlepiej z możliwością zastosowania na prawdziwym ogniu.  Do tego obsługa wewnętrznego hydrantu (rozwijanie węży czy podanie prądu wody), a także sposoby ograniczania pożaru czy zapoznanie z drogami ewakuacyjnymi.

Kto przeprowadza szkolenia przeciwpożarowe?

Szkolenia przeciwpożarowe przeprowadzane są wyłącznie przez certyfikowane jednostki, pracujące również dla prywatnych firm. Mowa tutaj o inspektorach PPOŻ, specjalistach ochrony przeciwpożarowej czy inżynierach lub technikach pożarnictwa.

Kluczowy jest tutaj zawsze czynnik ludzki i podejście osoby przeprowadzającej takie szkolenie. Ważny też jest dobór materiałów dydaktycznych oraz warsztatowy charakter szkolenia, w tym możliwość użycia prawdziwego sprzętu gaśniczego.

Obowiązki szkolenia przeciwpożarowego

Do przeprowadzenia obowiązkowych szkoleń zobowiązani są zarządcy budynków i zakładów pracy. Oni też mają obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, zadbania o instalacje gaszące i systemy alarmowe, stworzenie planu ewakuacji czy odpowiednie oznaczenie dróg ewakuacyjnych. Pomagają w tym profesjonalne firmy, posiadające specjalistyczną kadrę z uprawnieniami do wykonywania zadań w tym zakresie.