Erystyka – nauka, która we współczesnym biznesie znów wraca na salony

Pisząc swoją słynną książkę, Arthur Schopenhauer zapewne nie spodziewał się tego, że nowa dyscyplina zyska sobie tak wielką popularność. Co to jest erystyka? Czy sprawdzi się ona nie tylko w polityce, ale i w świecie biznesu?

Co to jest erystyka?

Erystyka to nauka, która powraca do współczesnego biznesu. Pierwotnie była to gałąź retoryki, dziedziny nauki będącej częścią nauk humanistycznych. Obecnie jest jednak rozumiana jako metoda rozwiązywania konfliktów.

Erystyka jest sztuką prowadzenia sporów, ale jej głównym celem nie jest wygranie sporu, lecz zapobieganie mu. 

Jest to metoda skoncentrowana na interesach obu stron konfliktu i opiera się na zasadzie wzajemnych ustępstw. Erystyka nie jest metodą, która może sprawić, że przeciwnicy zmienią zdanie, ale może sprawić, że lepiej się zrozumieją.

Historia erystyki

Pierwsze znane badania erystyczne powstały w starożytnej Grecji. Retoryka była jedną z sześciu sztuk wyzwolonych, które uważano za przydatne we wszystkich aspektach życia. Stara retoryka była traktatem napisanym przez starożytnych greckich sofistów w V wieku p.n.e. Byli oni nauczycielami i oratorami, którzy szkolili swoich uczniów w zakresie erystyki. Pisma sofistów były pierwszymi dziełami, które traktowały o sztuce rozstrzygania sporów z punktu widzenia interesów spierających się stron.

Erystyka w polityce

Ta sama zasada wzajemnych ustępstw, którą można znaleźć w erystyce, została wykorzystana również w polityce. Jeśli polityk prowadzi kampanię przeciwko korupcji, a potem przyjmuje łapówki, to wynika to z tej samej nauki. Jeśli przeciwnik akceptuje niektóre z norm naszego społeczeństwa, ale nie wszystkie, oznacza to, że jest skłonny do kompromisu.

Metoda ta była z powodzeniem stosowana przez wielu polityków w historii. Jednak we współczesnym świecie biznesu erystyka jest wciąż uznawana za nową i popularną metodę rozwiązywania konfliktów.

Erystyka w biznesie

Tę samą zasadę wzajemnych ustępstw można znaleźć również w biznesie. Jeśli przedsiębiorca twierdzi, że jego konkurencja kopiuje jego towary, musi odpowiedzieć tym samym. W przeciwnym razie zostanie to odebrane jako oskarżenie. Niektóre firmy nie chcą być postrzegane jako naśladowcy, więc akceptują pewne podobieństwa między swoimi towarami a towarami konkurencji.

Inaczej jest, gdy firma twierdzi, że została niesłusznie oskarżona. Gdy firma przyznaje się do popełnionych błędów, pokazuje tym samym swoją słabość.

Erystyka w innych dziedzinach życia

Erystyka może być wykorzystywana także w wielu innych dziedzinach życia. Na przykład, można jej używać, gdy krewny kłóci się z bliskim krewnym, gdy uczeń kłóci się z nauczycielem itd.

Erystykę można stosować w polityce, ale, niestety, nie we wszystkich przypadkach może ona zapobiec sporom. Głównym celem erystyki nie jest wygranie sporu, ale zapobieżenie mu. Dlatego też erystyka nie jest najlepszym rozwiązaniem we wszystkich sporach.

Erystyka w literaturze

Erystykę można znaleźć również w literaturze. Na przykład w Iliadzie Homera erystyka jest wspomniana w jednej z najsłynniejszych kłótni między dwoma bohaterami. Agamemnon i Achilles byli dobrymi przyjaciółmi, ale podczas wojny doszło między nimi do pewnych nieporozumień. Erystyka pojawia się także w niektórych greckich tragediach antycznych.

W “Henryku IV” Szekspira, część 2, Falstaff próbuje przekonać swojego przyjaciela Hala, że przeciwnik Hala, Bolingbroke, nie jest dobrym człowiekiem. Falstaff stara się udowodnić, że wszyscy ludzie nie są czarni lub biali. Najważniejszą książką jest jednak “Sztuka prowadzenia sporów” Schopenhauera.

Podsumowanie informacji o erystyce

Erystyka to dziedzina retoryki, która może być wykorzystywana zarówno w polityce, jak i w biznesie. Opiera się na wzajemnych ustępstwach, jest więc metodą, która może zapobiec konfliktom, ale nie może skłonić jednej ze stron do zmiany zdania.

Erystyka jest nauką, która powraca we współczesnym biznesie. Pierwotnie była to gałąź retoryki, dziedziny nauki należącej niegdyś do nauk humanistycznych. Obecnie jednak jest rozumiana jako metoda rozwiązywania konfliktów.

Erystyka to sztuka prowadzenia sporów, ale jej głównym celem nie jest wygranie sporu, lecz zapobieganie mu. Ostatnią częścią treści erystycznych są metody erystyczne. Są one takie same jak te stosowane w części pierwszej.

Są to:

  • Teoria obrazów.
  • Teoria słów.
  • Teoria argumentów.
  • Teoria błędów i pomyłek.

Argumenty erystyczne

Argumenty erystyczne są używane w pierwszej części erystyki, czyli w erystyce emocji.

Argumentów nienawiści używa się, gdy przeciwnik jest znienawidzony, argumentów zawiści, gdy przeciwnik jest zawistny, a argumentów pogardy, gdy przeciwnik jest pogardzany.

Emocje erystyczne

Drugą częścią erystyki są emocje erystyczne.

Najpierw wykorzystuje się emocje zazdrości i pogardy.

Następnie wykorzystuje się emocje nienawiści i nienawiści.